Skal prøve å få bukt med smeltevann fra fisketrailere

foto