Kraftig vind i vente i Nord-Troms – Vegvesenet ber folk om å la bilen stå