– Jeg hadde ordet til flere saker. Jeg bruker mitt morsmål, samisk. Da opplever jeg at flere representanter fra Frp ikke har på headset for å høre på tolken. Det oppleves ubehagelig og krenkende og vitner om en uheldig holdning til det samiske i Frp, sier Klemetsen til VG.

Klemetsen representerer Senterpartiet på fylkestinget, og har tidligere vært lensmann i Kautokeino. Da som eneste samisktalende politimann.

Fylkestinget har tolk på sine møter, slik at samiske representanter skal kunne bruke morsmålet sitt og bli forstått.

EKS-LENSMANN: Klemet Klemetsen er nå Sp-politiker, men har en lang karriere som politi bak seg. Foto: Terje Mortensen / VG

Klemetsen sier at han opplevde følelsen av å ikke bli lyttet til som så ubehagelig at han dagen etterpå leverte en permisjonssøknad for å forlate møtet – som pågår over flere dager.

– Jeg ville forlate møtet etter det som skjedde. Det er en alvorlig krenkelse, og respektløst mot meg og mot det samiske språket. Det er nesten som jeg kunne gått i et annet rom og pratet for meg selv.

Han sier at han etter en innstendig oppfordring fra fylkesordføreren likevel valgte å bli værende på møtet, enn så lenge.

– Jeg føler at fornorskningen lever i beste velgående. Jeg tenker på ungdommen som gjør alt de kan for å ta tilbake språket og sitt opphav. Blir de også møtt på denne måten?

– Utrolig respektløst

Katrine Boel Gregussen fra SV tok opp Frps manglende lytting til tolken på fylkestinget.

Hun sier at hun observerte at flere av Frps representanter under flere innlegg ikke hørte på oversettelsen av samiske innlegg under en av debattene.

– Jeg synes det er utrolig respektløst for samiske representanter, sa hun fra talerstolen.

– At de representantene med samisk som morsmål skal oppleve at Frp ikke viser noen som helst interesse for det de har å si i fylkestinget er både respektløst og frekt. Jeg oppfatter det som en demonstrasjon mot at det samiske språket har sin plass i fylkestinget, sier hun til VG.

Her kan du lese flere VG-saker om norsk politikk!

RESPEKTLØST: Katrine Boel Gregussen (SV) mener Frp oppfører seg respektløst. Foto: Ketil Steigen

Skylder på headset-slurv

Frps gruppeleder John Karlsen var en av de som ikke lyttet til innlegget til Klemetsen. Nå legger han seg flat.

– Vi har full respekt for samisk språk og hans rett til å snakke samisk. Det har ikke noe med det å gjøre. Men det har vært litt slendrian med headset under innleggene. Det skal det bli slutt på nå.

– Jeg har beklaget både til Klemet fra talerstolen og personlig. I denne saken må vi lytte på han, og hans opplevelser.

Karlsen varsler en oppstramming av Frp-gruppen fremover.

– Jeg har gitt klar beskjed til alle i Frp-gruppen på to møter at absolutt alle skal bruke headset og lytte til tolken, og det kommer de til å gjøre. Der gjør vi nå en innskjerpelse.

– SV mener dette dreier seg om en provokasjon?

– Nei, det er slendrian, men ingen demonstrasjon. De som behersker samisk bedre enn norsk skal selvfølgelig få snakke sitt eget språk.

BEKLAGER: Frp-gruppeleder John Karlsen (Frp) beklager til Klemetsen på vegne av Frp-gruppa. Foto: Håkon Steinmo / iTromsø

– Provokasjon

Gregussen i SV tror ikke på Frp-toppen som sier det bare dreier seg om slurv.

– Særlig deres toppkandidat Kristian Eilertsen bruker konsekvent ikke tolkeutstyr. Jeg har aldri sett han ha det på seg. Det fremstår som en åpenbar provokasjon.

VG har forelagt påstandene til Eilertsen.

– Det medfører ikke riktighet. For øvrig viser jeg til det John (Karlsen, gruppeleder, red.anm.) har uttalt, sier Eilertsen.

HJERTESPRÅK: Fylkesordfører Tarje Jensen Bech (Ap) sier at man skal respektere alles språk og innlegg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ordfører: – Glad for beklagelse

Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) sier til VG at han forventer at samisk språk respekteres på fylkestinget.

– Det er viktig av respekt for taleren og alle som er samisk å bruke tolkeutstyret for å lytte til det taleren sier. FrPs gruppeleder har beklaget og det er jeg veldig glad for.

Han sier at tolkning er en forutsetning for at alle kan snakke sitt morsmål på talerstolen.

– Det å legge til rette for samisk språk i fylkestinget er viktig for å bevare vår kulturarv, og det at representanterer som har samisk som sitt hjertespråk kan debattere og uttrykke sine meninger på samisk og gjøre seg forstått er viktig for oss