Er du en del av denne statistikken i Troms? Ung i trafikken frykter store mørketall

foto