Statnett ønsker mer flyt av kraft mellom nord og sør – Sp og SV er imot