8 mill. kroner i overskudd for Karl-Alberth: – Pandemien har gjort oss flinkere til å ta vare på alt fiskeråstoff