Partifellene på Skjervøy med klar oppfordring til fylkesrådet

foto