Nav-tallene: Her er ledigheten nest lavest i fylket

foto