Sametinget støtter eksamensavlysning til våren

foto