Brann på oppdrettsanlegg – flere tusen fisk på rømmen