Faren over i Sokndal – men etterslokking tar dagevis

foto