Regjeringen gir midlertidig unntak i foreldrepengeordningen

foto