Redningsaksjon etter savnet person i Ofotfjorden avsluttet