Letingen etter overlevende fortsetter ut over kvelden – fremdeles ustabilt skredområde

foto