Trolig ingen leting i Gjerdrum-skred før neste uke

foto