Steinmeier: Alle EU-land må ta sin del av flyktningene