Tirsdagens kommunestyre fikk til slutt vedtatt skredsikringen på Samuelsberg etter at det opprinnelige vedtaket ble innklaget. Kommunestyret vedtok tidligere å opprettholde vedtaket, til tross for klagen, men Fylkesmannen valgte så å gå inn og oppheve punktet om ekspropriasjon – fordi kommunen hadde begått saksbehandlingsfeil.

Blant annet mente Fylkesmannen at forhåndsvarslingen av ekspropriasjonen var for dårlig. Dermed måtte administrasjonen ta tak i saken på nytt og la fram for tirsdagens kommunestyre et nytt eksproprieringsforslag til vedtak.

- Ja, vi måtte ta en ny runde. Det var en formell feil som Kåfjord kommune gjorde i forhold til eksproprieringen, sier ordfører Svein Leiros (Sp).

Flertallet i kommunestyret stemte for vedtaket og fangvollen vil berøre fem privateide eiendommer på Samuelsberg.

- Jeg har respekt for at folk er imot eksproprieringen, men det var tvingende nødvendig denne gangen. Vi forholder oss til fagmyndighetene og er nødt til å sikre befolkningen vår mot skred, sier Leiros.

- Tror du det blir flere omkamper nå?

- Det vet man jo ikke. Men nå er det i alle fall endelig vedtatt i kommunestyret, sier Kåfjord-ordføreren.

Kåfjord-ordfører Svein O. Leiros. Foto: Torbjørn O. Karlsen