KrF: – Vil vurdere hvordan Norge kan bidra best i Irak