Folketrygdfondet steg 40 milliarder på ett år

foto