Fikk betinget fengselsstraff og bot på 15.000 etter promillekjøring

foto