Nær 300 personer har søkt erstatning etter koronavaksinasjon

foto