Tysklands nye utenriksminister til Paris på første tur