Forlenger kartleggingen av kommuners pandemikostnader