Unntaket fra fraværsreglene i videregående skole forlenges