Har funnet leire under Pollfjellet – uante konsekvenser for skredoverbygget