Her vil de frakte ut tømmer: – Det er store skogressurser i Reisadalen