Omfattende aksjon mot fiskerinæringen – to personer er pågrepet

foto