Mildværet natt til søndag påvirker naturligvis også skredvarslet. Varsom har oppgradert skredfaren i Lyngen og Nord-Troms søndag til 3 – betydelig.

Varslet gjelder foreløpig ut tirsdag.

– Naturlig utløste skred ventes både i fjellet og i lavlandet, skriver Varsom.

Skredproblemet er tredelt. Under 800 meter vil mildværet kunne føre til naturlig utløste våte snøskred. Over 800 meter er det fersk fokksnø i leområder som er hovedproblemet.

– Nedbør i kombinasjon med vind skaper ferske fokksnøflak høyt til fjells, og der pålagringen blir størst vil det kunne gå naturlig utløste skred. Mildværet i kombinasjon med regn vil føre til at det kan gå naturlig utløste våte skred, selv over tregrensen, skriver Varsom og gir samtidig en oppfordring:

– Unngå skredterreng.

Svake lag med kantkornet snø er fortsatt til stedet både ved bakken og enkelte steder høyt i snødekket. Disse kan påvirkes av den ekstra belastningen fra nedbør og mildvær.

– Det er usikkert hvor mye som skal til for å påvirke de vedvarende svake lagene nær bakken, men går det enkelte skred på disse kan skredene bli store, skriver Varsom.