Tillitsvalgt i Skibotn: – Medlemmene er bekymret

foto