Kommunedirektøren mener politikerne bør avslå søknaden