Kommunedirektøren mener politikerne bør avslå søknaden

foto