1,7 er prosenttallet for andelen arbeidsledige i Troms per 1. februar 2018 ifølge nye tall fra Nav. Det tilsvarer 1.503 personer og arbeidsledigheten i fylket er dermed lavest i landet - sammen med Sogn og Fjordane.

Sammenlignet med 2017 er det en nedgang på 465 personer, hvilket betyr en nedgang i prosent på hele 24.

Det normale er ifølge Nav at ledigheten øker i januar, men det har ifølge Nav ikke skjedd i år.

– Det er gledelig at vi har lavest ledighet i landet. Vi ser at optimismen rår i et godt arbeidsmarked og at mange ledige stillinger lyses ut. Ledigheten blant de yngste aldersgruppene er lav, og viser at NAV lykkes med å få ungdom over i arbeid og utdanning. Men vi ser at unge som ikke kommer seg ut av ledighetskøen eller i utdanning sliter. Vi håper gjennom gode kvalifiseringstiltak og tett samarbeid med arbeidsgiverne å senke andelen unge langtidsledige, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i NAV Troms i en pressemelding.

Bardu (0,8), Salangen (0,9) og Storfjord (1,0) har lavest arbeidsledighet i fylket, mens Torsken (5,0) ligger høyest. For Nord-Troms er tallene slik:

Lyngen 2,5Storfjord 1,0Kåfjord 2,8Skjervøy 2,8 Nordreisa 3,1Kvænangen 2,6

I teorien er det også nok ledige stillinger i Troms til alle de 1.503 arbeidsledige i fylket. Antallet ledige stillinger er nemlig på 1.533 per 1. februar.