Innloggingen til offentlige tjenester er tilbake i drift