Mistenkelig gjenstand i Ottestad i Hedmark var ufarlig