Tysklands utenriksminister med Trump-kritikk i FN-tale

foto