To av de tiltalte i Søndre Land-saken anker dommen