Arbeiderpartiet foreslår å halvere billettprisene på fergesambandene

foto