Dette reisemålet var klart mest populært i 2020

foto