Påstand om lovens strengeste straff for Kapp-drapet