Skal forske på å beskytte offentlige digitale tjenester