Sportsstuene i Oslomarka virusstenges inntil videre