Norge inngår milliardavtale med humanitære organisasjoner

foto