Biontech legger plan for økt vaksineproduksjon

foto