Regjeringen øker oljepengebruken med 18,6 milliarder