Nedstengning av Oslo-regionen – kjøpesentre stenges, skolene på rødt nivå

foto