Fylkesmannen foreslår tvangssammenslåing i Finnmark