Fylkesmannen foreslår tvangssammenslåing i Finnmark

foto