Barneombud krever fortgang for å redde LAR-barn

foto