Helgesen gleder seg over fatwa mot skogbranner

foto