Dette skriver Harstad Tidene.

2017 skriver seg inn i historiebøkene som tidenes beste kollektivår. Detaljene kan du lese i det digitale magasinet Fylkesferd, som er Troms fylkeskommunes hybride årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke.

Det ble gjennomført hele 14,4 millioner kollektivreiser i Troms i 2017, noe som er en oppgang på 1,1 millioner reiser siden 2013. Økninga i passasjertrafikken skjer ikke tilfeldig. Det er gjennomført en rekke planlagte tiltak som har hatt som mål å stimulere til økt bruk av kollektivtransport.

– For oss har det vært viktig å til rette for en enkel og god reise. Det betyr at vi har investert i infrastruktur, teknologi og tilgjengelighet gjennom økt ruteproduksjon. For framtiden vil vi også ha enda større fokus på kvalitet, noe som gjenspeiles i anbudene vi har hatt og kommer til å gjennomføre, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo.

Noen hovedtall:

  • Det ble gjort 14.432.878 kollektivreiser i Troms i fjor. Av disse var 12.232.734 bussreiser.

  • 828.809 passasjerer reiste med fergene til fylkeskommunen.

  • 278.000 passasjerer reiste med hurtigbåtene til fylkeskommunen.

  • Det ble gjort 244.298 flere enkeltreiser i fylket i 2017 sammenlignet med året før.