Mange sivile drept i militæraksjoner i Afghanistan