Jan Helge Jensen er en av seks personer som sitter i andelslaget for fiskemottaket i Seglvik. De så seg avhengig av en bedre avtale for at de ikke skulle subsidiere driften av fiskebruket.

Den tidligere avtalen med Lean Fish ble utformet med hovedmål at driverne skulle etablere seg i bygda.

– Vi fikset en avtale som var rimelig i forhold til det de skulle betale og vi ønsket at de skulle etablere seg her, sier Jensen.

Ønsker mer fotfeste

Etter at det brant i Seglvik i 2013 investerte andelslaget i maskinpark og kaldlager.

– Det kostet oss 1,5 millioner kroner. Den investeringen er det vi seks personer som står for.

Grunnet renter, avdrag og vedlikehold så styret at det var nødvendig å øke leien fra 84 000 kroner til 180 000 kroner.

– Vi ble enige om at om vi skulle holdes à jour så måtte vi øke leien betraktelig. Dette viste Lean Fish forståelse for. Det var ikke her det strandet, sier Jensen.

Jensen forklarer at Lean Fish ikke hadde problemer med økning i leien, men de ønsket en annen eierstruktur av bruket.

Forslaget for ny eierstruktur gikk blant annet ut på å endre fiskemottaket fra SA til AS.

– Lean Fish ønsket å eie noe av det vi hadde kjøpt. De ønsker mer fotfeste og mer forutsigbarhet, men det var en struktur vi ikke kunne være med på, sier Jensen.

Står ansvarlig

Kommunen står ansvarlig for kaianlegg og hovedbruk. Lean Fish AS har stått for bygging av gjelder og leasing kjøretøy.

Jensen sier det er leit at samarbeidet nå blir avsluttet.

– Vi har hatt et veldig godt forhold i 2,5 år. Det er veldig hyggelige folk, sier Jensen.

Han legger til at alle broer ikke er brent. Allerede har kommunen kalt inn andelslaget til møte om fiskemottaket.

– Der kan vi kanskje bli enige om nye rammevilkår. En av utfordringene Lean Fish hadde var fraktutgifter. Vi skal jobbe steinhardt for å få bruket oppe og gå, sier Jensen.

Dersom noen er interessert i å drive fiskemottaket oppfordrer Jensen seriøse aktører til å ta kontakt med Seglvik Fiskemottak SA.

– Det vil merkes

Leder for bygdelaget i Seglvik, Wenche Isaksen, sier det er synd at drifta ved fiskemottaket legges ned.

– Det er klart det ikke er en fordel for bygda. Det er synd, men det er ikke så mye vi kan gjøre med det, sier Isaksen.

Når drifta legges ned sier Isaksen at det vil bli merkbart mindre trafikk i og til og fra bygda.

– Det vil merkes at de er borte. Vi håper selvfølgelig at det vil komme nye aktører, det er klart, sier Isaksen.

– Skal se på løsninger

Allerede har kommunen tatt initiativ til et møte med andelslaget. Ordfører i Kvænangen kommune, Eirik Losnegaard Mevik, tok kontakt med Seglvik Fiskemottak bare dager etter at det ble klart at Lean Fish vil legge ned sin produksjon i Seglvik.

– Vi er på saken og vi vil være en god samarbeidspartner, sier Losnegaard Mevik.

Kommunen har vært i dialog med Lean Fish som kan ha gitt muligheter for drift både i Sør-Tverrfjord og Seglvik.

– Det betyr mye å ha drift der, sier Losnegaard Mevik.

Jan Helge Jensen er en av seks personer som sitter i andelslaget for fiskemottaket.
Eirik Losnegaard Mevik har tatt initiativ til et møte om drift av fiskemottaket. Foto: Foto: Isabell Haug
Wenche Isaksen i Seglvik bygdelag. Foto: Arkiv